Phương pháp học tập ở đại học

TVTS trân trọng giới thiệu cuốn sách "Phương pháp học tập ở đại học" - cuốn sách tham khảo về phương pháp học tập dành cho sinh viên được xuất bản bởi Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014.

Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Học tập

Phương pháp học tích cực

Phương pháp đọc

Tác phẩm, tác giả, nguồn

Có thể bạn muốn xem