TVTS:Phủ nhận chung

TVTS KHÔNG ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

TVTS là một trang lưu trữ kiến thức do nhiều cá nhân sưu tầm và biên tập. Xin chắc chắn rằng bạn hiểu là những thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp một cách tự do, và rằng không có bất cứ một thoả ước hay hợp đồng gì được ký kết giữa bạn và những chủ nhân hoặc những người sử dụng web site này, những chủ nhân của các máy chủ chứa nó, những cộng tác viên riêng rẽ của TVTS, những quản trị viên, điều hành viên hoặc bất cứ những ai có bất kì một liên hệ gì đến công trình này hoặc những công trình phụ cận là đối tượng cho những luận cứ của bạn để trực tiếp chống lại họ.

Bất cứ các nhãn hiệu, thương hiệu phục vụ, nhãn hiệu chung, bản quyền thiết kế, bản quyền cá nhân hoặc những bản quyền tương tự được đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn trong các bài viết trên TVTS là tài sản của sở hữu chủ của chúng. Sự sử dụng của chúng ở đây không có nghĩa là bạn có thể dùng chúng cho bất cứ mục đích nào khác hơn là việc sử dụng cho mục đích thông tin giống như mục đích của các tác giả gốc của các bài viết ở TVTS dưới hệ thống chứng chỉ CC BY-NC-ND 2.5. Nếu không đề cập cụ thể thì các trang TVTS không bảo trợ hoặc liên kết với chủ nhân của các bản quyền trên và cũng như TVTS không thể cho phép bất cứ quyền sử dụng các tài liệu được bảo chứng.

Xin lưu ý rằng những thông tin tìm thấy ở đây có thể vi phạm đến luật pháp của quốc gia hoặc phạm vi pháp lí của nơi mà bạn đang xem những thông tin này. TVTS không khuyến khích việc vi phạm pháp luật, TVTS không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ vi phạm tiềm ẩn đối với những luật lệ ấy nếu bạn kết nối với tên miền này hoặc sử dụng bất cứ thông tin ở đây dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn cần cố vấn cụ thể (ví dụ như y tế, pháp luật, tài chính, hoặc sự quản lý về rủi ro) xin hãy liên hệ với những nhà chuyên môn có bằng cấp hoặc kiến thức trong lĩnh vực đó.

Không thể có đòi hỏi bồi thường do hậu quả từ TVTS, vì những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn miễn phíkhông có một thoả ước hoặc đồng tình giữa bạn và TVTS.

Cảm ơn bạn đã dành thì giờ để đọc qua trang này, và xin hãy tận hưởng những gì bạn tìm được tại TVTS.

Liên hệ: tv.thapsang.vn@gmail.com