Chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Một người bạn hỏi: “Vì cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư đang xảy ra trên khắp thế giới, chúng tôi có thể làm gì để tận dụng ưu thế của nó? Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu và chúng tôi nên hội tụ vào khu vực nào.”

Tôi trả lời: “Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều nước đã thông qua các luật để cải tiến công nghiệp chế tạo của họ bằng việc có các thiết bị tự động hoá hay tạo ra nhiều trung tâm công nghệ cao hơn bằng khuyến khích thuế thiên về xuất và nhập khẩu v.v. Tuy nhiên, theo cách nhìn của tôi, họ sẽ KHÔNG thành công vì họ quên mất nhân tố nền tảng nhất: “Các tài năng để thực thi công nghệ.” Tương phản với nhiều niềm tin, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư KHÔNG phải là về công nghệ, vì công nghệ có đây rồi, chúng tồn tại và tiến hoá nhưng chất liệu nền tảng của cuộc cách mạng này là TÀI NĂNG hay tri thức và kĩ năng của lực lượng lao động, người thực hiện những công nghệ này. Bất kì nước nào cũng có thể mua được công nghệ như Robots, Hệ thống tự động hoá thông minh, và Trí khôn nhân tạo nhưng nếu họ không thể thực hiện được chúng hay có người quản lí chúng, họ sẽ thất bại.”

“Cách tốt nhất để tận dụng ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là GIÁO DỤC mọi người về Công nghệ thông tin. Nói cách khác, toàn thể hệ thống giáo dục phải được “định hướng lại” để hội tụ vào công nghệ để cho mọi người đều biết cách dùng máy tính, công cụ máy tính, và Internet. Tại sao? Vì mọi thứ ngày nay và tương lai sẽ dựa trên công nghệ thông tin và Internet. Internet là nền tảng của Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, không có Internet để kết nối mọi thứ, không có cách mạng.”

“Khi công chúng biết cách dùng máy tính và Internet, mọi học sinh phải được dạy về khoa học đằng sau công nghệ thông tin. Máy tính chỉ là công cụ nhưng tri thức về công nghệ thông tin với các khái niệm, phương pháp, kĩ thuật của nó sẽ cho phép học sinh tạo ra và phát kiến rồi làm ra tiến bộ giúp cải thiện nền kinh tế, nâng chuẩn sống cho người của họ. Sẽ mất nhiều năm để giáo dục số lớn các học sinh trong công nghệ thông tin nhưng chúng ta cần bắt đầu từ BÂY GIỜ, nếu không thì sẽ quá chậm.”

“Điều đầu tiên cần làm là thay đổi cách nhìn hiện tại về “có được bằng cấp” sang “phát triển tri thức và kĩ năng.” Chương trình đào tạo giáo dục cơ bản nên hội tụ nhiều hơn vào Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) và nhấn mạnh việc dùng đúng về công nghệ như luân lí, đạo đức và tính toàn vẹn để tránh việc dùng sai công nghệ trong tương lai. Ngày nay nhiều giáo dục công nghệ KHÔNG được thực thi tốt vì không có đủ các thầy cô đủ phẩm chất và chương trình đào tạo đúng. Để giải quyết vấn đề này, mọi thầy cô hiện thời đều phải được đào tạo lại. Mọi thầy cô tương lai, người hiện thời còn trong trường học, phải được đào tạo trong công nghệ thông tin để chuẩn bị cho thay đổi sắp tới. Không bắt đầu từ các thầy cô, hệ thống giáo dục không thể được cải tiến. Để tăng tốc thay đổi này, điều quan trọng là cho nhiều khuyến khích hơn với nghề dạy học như lương và phúc lợi tốt hơn.

“Vài tháng trước đây, một người bạn đã hỏi tôi về bài báo của tôi về hệ thống giáo dục của Phần Lan vì nó được coi là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy muốn thích nghi chương trình đào tạo này cho trường tư của anh ấy. Tôi giải thích: “Ba mươi năm trước, giáo dục của Phần Lan không tốt hơn các nước châu Âu khác, và thậm chí còn đi sau Đức, Nga và Anh. Nhưng làm sao nó đã trở thành tốt nhất? Nó đã không bắt đầu với chương trình đào tạo mà với thế hệ mới các thầy cô giáo nơi chỉ học sinh giỏi nhất mới có thể vào lĩnh vực giáo dục. Bằng việc chọn lựa người giỏi nhất và khuyến khích họ bằng lương cao, việc đó đã hoàn toàn cách mạng hoá toàn thể hệ thống giáo dục. Ở Phần Lan, các thầy cô xác địch phải dạy gì, dạy thế nào, và khi nào dạy môn nào tuỳ theo nhịp của học sinh. Họ không cần có kiểm tra hàng năm, vì họ biết học sinh đủ rõ để đánh giá học sinh. Tôi kết luận: “Dễ dàng thích ứng một chương trình đào tạo nhưng không có các thầy cô chuyên tâm, nó sẽ không có tác dụng.” Anh ấy nghe một cách chăm chú, nhưng không được thuyết phục. Chỉ sau khi tới thăm Phần Lan và tự mình quan sát hệ thống ấy, anh ấy đã trở lại và cám ơn tôi vì lời khuyên của tôi. Anh ấy nói: “Tôi có thể chi tiền của tôi một cách ngu xuẩn nếu tôi không tự mình thấy cách hệ thống đó làm việc. Anh đúng, mọi thứ trong giáo dục phải bắt đầu từ các thầy cô giáo. DỄ chấp nhận một chương trình đào tạo tốt từ nước khác nhưng không có thầy cô đủ phẩm chất, người có thể dạy các môn học, không cái gì sẽ xảy ra.”

“Để tận dụng ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta cần bắt đầu dạy công nghệ cho mọi học sinh từ lứa tuổi sớm. Học sinh tiểu học phải biết cách dùng máy tính và truy nhập vào các chương trình giáo dục trên Internet. Học sinh trung học phải biết các khái niệm cơ bản, các nguyên lí và thực hành của công nghệ thông tin (như, có thể viết mã đơn giản trong Java, Swift, Python.) Học sinh đại học, kể cả học sinh trong kinh doanh, kinh tế, văn học, trách nhiệm xã hội, và nghệ thuật cũng phải học một số môn công nghệ để cho họ có thể phát triển tri thức và kĩ năng phụ thêm trong lĩnh vực này. Tại sao? Vì mọi nghề tương lai sẽ yêu cầu dùng công nghệ thông tin.”

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi mọi thứ, mọi doanh nghiệp, mọi xã hội theo cách ồ ạt mà nhiều người có thể không có khả năng hình dung ra. Nó sẽ xảy ra nhanh chóng và bất ngờ và phá vỡ mọi thứ, làm bất ổn mọi nền kinh tế và chính phủ. Chừng nào chúng ta chưa thực sự hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cái gì đang xảy ra và cái gì sẽ xảy ra, chúng ta có thể không biết cách tận dụng ưu thế của nó và bỏ lỡ “cơ hội vàng” này để giải quyết các vấn đề thất nghiệp và nghèo đói. Bằng việc KHÔNG chuẩn bị, bằng việc KHÔNG cải tiến hệ thống giáo dục, bằng việc KHÔNG phát triển lực lượng lao động có giáo dục tốt, chúng ta đang làm hại cho thế hệ tương lai cả về mặt giáo dục và kinh tế.”

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
  • Wiki hóa: https://kipkis.com