Nhu cầu về công nhân SMAC

Tháng trước tôi tới một liên hợp tập đoàn đại học/công nghiệp để thảo luận về nhu cầu công nghiệp và chiều hướng đào tạo đại học. Ross Burkhart, một đại diện công nghiệp, cho bài nói về nhu cầu công nghiệp. Anh ấy nói:

“Nền công nghiệp của chúng tôi đang thay đổi nhanh chóng, mọi công ti, bất kể kinh doanh của họ, đều đang trở thành công ti công nghệ. Do đó, công nghiệp sẽ cần thuê người tốt nghiệp kĩ thuật trong năm năm tới. Chúng tôi đang lập kế hoạch thuê 30,000 tới 50,000 người tốt nghiệp công nghệ mỗi năm. Nhưng những kĩ năng quan trọng nhất mà chúng tôi cần là người tốt nghiệp kĩ thuật có khả năng trao đổi theo ngôn ngữ doanh nghiệp. Ngày nay, phần lớn sinh viên công nghệ đều giỏi trong kĩ thuật nhưng không giỏi trong trao đổi. Phần lớn sinh viên kinh doanh giỏi trong trao đổi nhưng không có kĩ năng kĩ thuật. Có cả hai kĩ năng này là hiếm, nhưng đó là điều chúng tôi cần. Tôi đang đòi hỏi các ông và trường các ông cung cấp đào tạo trong các kĩ năng này.”

“Ngày nay SMAC (Social Media, Mobility, Analytics, and Cloud computing – Phương tiện xã hội, Di động, Phân tích và Tính toán mây) là những kĩ năng quan trọng nhất, nhưng chỉ vài trường đang dạy chúng. Tôi muốn đòi hỏi các ông và trường các ông hội tụ nhiều hơn vào những công nghệ này vì chúng là những kĩ năng của tương lai. Chúng tôi tin rằng phần lớn những phát kiến trong mười năm tới sẽ tới từ các công nghệ SMAC. Khi nhiều công ti đang chuyển sang tính toán mây, chúng tôi cần người tốt nghiệp không chỉ biết công nghệ mây mà còn có thể giải thích chúng cho người doanh nghiệp để cho họ có thể dùng nó để thu được ưu thế cạnh tranh. Ngày nay phần lớn các công ti đang thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, họ cần người tốt nghiệp không chỉ biết phân tích chúng mà còn có thể giải thích các ích lợi của dữ liệu lớn cho người doanh nghiệp để cho họ có thể dùng thông tin trinh sát làm quyết định trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi biết rằng sinh viên kĩ thuật bận rộn với công việc kĩ thuật và không có thời gian để phát triển kĩ năng mềm. Nhưng chúng tôi tin vào sự cân bằng của của doanh nghiệp và kĩ thuật là đáng mong muốn.”

“Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đại học để chắc rằng họ tạo ra những kĩ năng mới chúng tôi cần. Chúng tôi sẵn lòng thuê các sinh viên trong chương trình thực tập mùa hè và đánh giá họ đối với các vị trí toàn thời sau khi họ tốt nghiệp. Một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi là thiếu hụt công nhân có kĩ năng. Vì các đại học không thể tạo ra đủ người tốt nghiệp có kĩ năng, chúng tôi phải thuê công nhân từ bên ngoài Mĩ. Hiện thời chúng tôi đang thuê ở Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Phillipinnes, nhưng chúng tôi sẽ xem xét các nước khác vì nhu cầu của chúng tôi đang tăng lên. Có nhiều người lập trình và kiểm thử nước ngoài sẵn có, nhưng phần lớn lại thiếu kĩ năng trong trao đổi doanh nghiệp. Khi nhu cầu của chúng tôi đang dịch chuyển sang các công nghệ SMAC, không có nhiều công nhân nước ngoài trong khu vực kĩ năng này từ bất kì đâu trên thế giới. Đó là vấn đề chính cho ngành công nghiệp của chúng tôi vì nó ngăn cản tăng trưởng kinh doanh của chúng tôi. Vì mọi công ti sẽ cần kĩ năng SMAC, cạnh tranh về công nhân sẽ là cao.”

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng công nghệ
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University
  • Wiki hóa: https://kipkis.com