Các quá trình tâm lý

Các quá trình tâm lý là những hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, có mở đầu, diễn biến, kết thúc tương đối rõ ràng. Người ta thường phân biệt thành 3 quá trình tâm lý:

    • Các quá trình Nhận thức, gồm Cảm giác, Tri giác, Trí nhớ, Tưởng tượng, Tư duy.
    • Các quá trình Cảm xúc biểu thị sự vui mừng hay tức giận, dễ chịu hay khó chịu, nhiệt tình hay thờ ơ,...
    • Quá trình hành động ý chí.

Có thể bạn muốn xem